Persondatapolitik

Dataansvar

Hos Focuscare Denmark Aps tager vi din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler følsomme persondata og har derfor vedtaget denne persondatabeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Focuscare Denmark ApS er dataansvarlig og dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du har brug for at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du benytte kontaktoplysningerne herunder:

Focuscare Denmark ApS
Kontaktperson
: Kaj Lund
Adresse: Østervangsvej 21
CVR: 14 65 35 38
Telefon nr.: 49 26 13 99
Mailinfo@focuscare.dk
Website: focuscare.dk

Focuscare Denmark ApS sikrer fair og transparent databehandling
Vi behandler data om dig for, at gøre vores service bedre og for at sikre, at du får information om de/det produkter/produkt, som vi, i samråd med dig, har vurderet, er det bedst og billigst egnede.

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, kan vi til enhver tid oplyse dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Navn, adresse, kontaktoplysninger
  • CPR-nummer (kun ved behov)
  • Helbredsoplysninger (kun ved særlige behov – eks. allergi over indholdsstoffer, ellers opbevarer vi ikke noget om dine helbredsoplysninger).
Vi indsamler og behandler dine persondata til bestemte formål

  • Opfylde behov for produkter eller tjenester
  • Levering af vores ydelse (eks. forsendelse af vareprøver og opfølgning)
  • Opfylde lovkrav 

Focuscare behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at anmode om at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan du mener, de kan rettes.

Focuscare kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, eks kontaktoplysninger så som, tlf., mail eller adresseændring.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

I meget sjældne tilfælde kan det være aktuelt at videregive persondata. Hvis dette skulle blive aktuelt, vil vi derfor altid kontakte dig forinden og bede om dit samtykke inden oplysninger videregives eks. til hospital eller kommune.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata.

  • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.
  • Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.
  • Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelse af forretningshemmeligheder og andre konkurrencehensyn, eks. i forbindelse med test og udvikling af nye produkter
  • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

"Klæberen føles fantastisk. Den eneste klæber jeg har prøvet som er så blød og komfortabel, og ikke laver folder eller  løsner sig i kanten.”

- eakin dot bruger -

Persondatapolitik

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Focuscares nyhedsbrev er til dig som har brug for viden om stomi- og sårpleje og som gerne vil holdes opdateret om nyheder.

Uanset om du er nyopereret eller har været stomiopereret længe eller du er sundhedfaglig person.

Vi lover dig, at vi ikke sender mange nyhedsbreve- kun ca.6-10 stk. på årsbasis med relevant indhold.

God fornøjelse med vores hjemmeside.

Ring eller skriv endelig hvis du har spørgsmål eller ønsker gratis vareprøver.

Professionel / Bruger

Tak for din tilmelding