+45 49 26 13 99 info@focuscare.dk

Samtykkeerklæring

Ved at afkrydse samtykke feltet i formularen, giver jeg samtykke til at Focuscare Denmark ApS må bruge mine oplyste data til at:

Sende mig e-mails med nyhedsbreve, tilbud, mv.

Jeg er gjort bekendt med, at der kan benyttes eksterne IT-leverandører, som driver den database, hvori mine informationer opsamles og opbevares.

På den baggrund samtykker jeg i, at Focuscare Denmark ApS må gemme disse indsamlede informationer, og at disse informationer dermed bliver personhenførbare og omfattet af persondatalovgivningens beskyttelsesregler.

For opbevaring af mine informationer gælder persondatalovgivningen.

Jeg er gjort bekendt med, at jeg altid kan få indsigt i de oplysninger som Focuscare Denmark ApS opbevarer om mig ved at rette direkte henvendelse til Focuscare Denmark ApS. Jeg er også bekendt med at jeg kan kræve fejl i mine informationer rettet og slettet, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Jeg er gjort bekendt med, at jeg til enhver tid uden omkostninger for mig, kan kalde mit ovenstående samtykke tilbage, herunder delvist. For at tilbagekalde samtykket helt eller delvist er jeg bekendt med, at jeg tilbagekalder samtykket ved at gå ind på Focuscare Denmark ApS hjemmesiden og afmelde nyhedsbrevet.

Dataansvarlig:

Focuscare Denmark ApS
Kaj Lund
klu@focuscare.dk

1